CARBON GLOVE ESD CARBON PALM

ถุงมือคาร์บอน ESD เหมาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เน้นเรื่องความสะอาด
ถุงมือของเราได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นโดยการใช้โพลีเอสเตอร์ที่ระบายอากาศได้ดีเป็นส่วนประกอบสำคัญ
บริเวณฝ่ามือและช่วงนิ้วเคลือบด้วยโพลียูรีเธนเพื่อเพิ่มการปกป้องเป็นพิเศษ จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
ผลิตจากไนลอนคุณภาพสูงและเส้นใยคาร์บอนสำหรับป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

คุณสมบัติ :

 • ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ดี
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี ไม่ทำให้มืออับชื้น
 • ป้องกันการลื่น ช่วยปกป้องมือจากอันตรายต่างๆ
 • ส่วนข้อมือเป็นยางยืดรัดได้พอดีเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปในถุงมือ

เหมาะสำหรับ :

 • งานที่ต้องการความสะอาด
 • งานทำความสะอาดทั่วไป
 • หยิบจับชิ้นส่วนทั่วไป
 • งานซ่อมแซมอุปกรณ์มือถือ
 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เสียหายง่าย
 • งานตรวจสอบลแะซ่อมแซม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *