ผลงานของเรา

ผลงานบางส่วนของเรา

คุณภาพดีราคาถูก  ไม่ว่าจะเป็น ถุงมือแพทย์ , ถุงมือไนไตร, ถุงมือกันบาด, ถุงมือเคลืยบ PVC ,  ถุงมือ PU,
ถุงมือยาง , ถุงมือผ้า , ถุงมือชั้นใน PE, ถุงมือขาว TC,  ถุงมือหนัง,  ถุงมือไนลอน NBR, ถุงมือพลาสติก, ถุงมือจราจร, ถุงมือปีนเขา, ถุงมือโรยตัว, ถุงมือเดินป่า, ถุงมือสแตนเชียร์, ถุงมือหนังกันหนาว, ถุงมือหนังทำสวน, ถุงมือไต่เชือก,ถุงมือแพทย์ , ถุงมือไนไตร, ถุงมือกันบาด, ถุงมือเคลืยบ PVC , ถุงมือ PU, ถุงมือยาง , ถุงมือผ้า , ถุงมือชั้นใน PE, ถุงมือขาว TC, ถุงมือหนัง, ถุงมือไนลอน NBR, ถุงมือพลาสติก,ถุงนิิ้วยาง

ถุงมือแพทย์ , ถุงมือไนไตร, ถุงมือกันบาด, ถุงมือเคลืยบ PVC , ถุงมือ PU, ถุงมือยาง , ถุงมือผ้า , ถุงมือชั้นใน PE, ถุงมือขาว TC, ถุงมือหนัง, ถุงมือไนลอน NBR, ถุงมือพลาสติก,ถุงนิิ้วยาง

ถุงมือแพทย์ , ถุงมือไนไตร, ถุงมือกันบาด, ถุงมือเคลืยบ PVC , ถุงมือ PU, ถุงมือยาง , ถุงมือผ้า , ถุงมือชั้นใน PE, ถุงมือขาว TC, ถุงมือหนัง, ถุงมือไนลอน NBR, ถุงมือพลาสติก,ถุงนิิ้วยาง