ถุงมือผ้าขอบสี วัสดุ และวิธีการผลิต

ถุงมือผ้าขอบสีสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือถุงมือถักจากด้ายชนิดต่างๆ ตั้งแต่ 3/5/7/9 ขีด บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือผ้าขอบสีเป็นอย่างมากเนื่องจากมีประสบการพร้อมทั้งความรู้ความสามารถในการผลิตถุงมือมานาน โดยใช้หลักในการควบคุมกระบวนการผลิตรวมทั้งวัตถุดิบในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ถุงมือที่มีความแข็งแรงคงทนและยังมีความสามารถในการทนความร้อนได้สูง ถุงมือทอ ทุกชนิดที่เราได้ทำการผลิต จะต้องมีคุณภาพสูงและอยู่ในมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สินค้าถุงมือมีหลายชนิดและยังมีหลายขนาด ซึ่งจัดแบ่งตามปริมาณของน้ำหนักโดยระบุหน่วยเป็นกรัม มีถุงมือทอทุกชนิดเริ่มตั้งแต่ขนาด 350 กรัม ไปจนถึง 800 กรัม พร้อมกับมีการระบุข้อมูลชนิดของวัตถุดิบในช่องตารางของถุงมือทุกชิ้น ซึ่งสินค้าแต่ละแบบก็จะมีของสินค้าและสีขอบถุงมือสีสันที่แต่งต่างกันไป จึงสามารถเลือกสินค้าตามต้องการ

กระบวนการผลิตถุงมือของเรามีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งทางเราได้มีการพัฒนาถุงมือทอเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งยังได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้าเพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของทางลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจุดประสงหลักคือการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลเพื่ออำนวยความปลอดภัยอย่างสูงสุด สำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคนอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตถุงมือแต่ละชนิดของเรานั้น สามารถจัดแบ่งได้ตามคุณสมบัติของด้ายแต่ละชนิด โดยแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งปัจจุบันเรามีด้าย 5 ชนิด ได้แก่ ด้ายคอตตอน มีลักษณะนิ่ม และมีคุณสมบัติเด่นเรื่องการระบายอากาศได้ดี ด้ายโพลีคอตตอน ประกอบด้วยส่วนผสมของคอตตอนประกอบไปด้วยส่วนผสมของคอตตอนและด้ายด้ายโพลีเอสเตอร์ เมื่อสัมผัสจะรู้สึกนุ่มสบาย แต่ก็โดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ด้ายโพลีคอตตอนสีเทา มีส่วนผสมระหว่างคอตตอนและด้ายโพลีอีสเตอร์ ให้สัมผัสที่นุ่มสบาย แต่แข็งแรง ด้วยโพลีอีสเตอร์ เด่นเรื่องความแข็งแรงทนทานมีลักษณะไม่ค่อยซับน้ำแต่สามารถทนความนร้อนสูงได้ดี ด้ายโพลีโพรพิลีนไม่ซับน้ำและไม่สามารถทนต่อความร้อนสูง แต่มีจุดเด่นที่สามารถเป็นฉนวนต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง และนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของถุงมือผ้าขอบสีและถุงมืออื่นๆ ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *